| German | Englez | Român | Rus | Polonez
Mechacon.


Impresii

Mechacon GbR
Coesterweg 45
59494 Soest (Germany)

Tel. +49-(0)2921 - 3690 223
Fax +49-(0)2921 - 3690 428
info@mechacon.de

Director general:
Walter Nienaber,
Dipl.- Ing.
Thorsten Wörster,
Inginerie Mecanică

Cont bancar:
Commerzbank AG
BLZ: 414 40018
Konto-Nr. 583690300


Numărul de identificare fiscală conform - Legea privind impozitul pe TVA: DE 255 267 856

Responsabil pentru conținutul acestui site:: Walter Nienaber & Thorsten Wörster

Design și tehnică:
area-d Werbeagentur, Hamm

Excluderea răspunderii

1. Conținutul site-ului
Acest site a fost realizat cu cea mai mare grijă. MECHACON GbR nu își asumă nici o responsabilitate pentru actualitatea, integralitatea, exactitatea și calitatea informațiilor furnizate. Pretențiile de răspundere, care se referă la daune de natură materială sau imaterială, cauzate de utilizarea sau de neîntrebuințarea corectă a informațiilor prezentate sau prin folosirea de informații eronate sau incomplete sunt practic excluse, cu excepția cazului MECHACON GbR. Nu există dovezi de intenție sau neglijență gravă. MECHACON GbR își rezervă în mod expres dreptul de a modifica informațiile furnizate sau orice parte a site-ului, fără notificare prealabilă, dreptul de a adăuga, șterge sau înceta publicarea temporară sau permanentă .

2. Link-uri și referințe
MECHACON GbR oferă link-uri către alte site-uri. Pentru politicile de confidențialitate și conținutul acestor alte site-uri și în special pentru daune rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate, MECHACON GbR nu este responsabil în această privință, este numai furnizorul acestor pagini.

Drepturi de autor

1. Copyright
Copyright MECHACON GbR . Toate drepturile sunt rezervate. Toate imaginile, graficele, textele și fișierele de pe acest site fac obiectul protecției drepturilor de autor și al altor legi de protecție. Conținutul acestui site nu poate fi copiat, distribuit, modificat sau făcut accesibil pentru terți, fără acordul expres al MECHACON GbR .

2. Mărci comerciale
Dacă nu se specifică altfel, toate mărcile comerciale de pe aceste site-uri sunt protejate prin lege. Acest lucru este valabil mai ales pentru brandurile, logo-urile companiei și pentru embleme. Mărcile și elementele de design folosite pe site-urile noastre sunt proprietatea intelectuală a MECHACON GbR.

3. Licența
Conținutul acestor site-uri cum ar fi brevete, mărci comerciale și drepturi de autor, sunt protejate. Prin intermediul acestor site-uri nu se oferă o licență pentru a folosi proprietatea intelectuală a MECHACON GbR. către terțe părți.