| niemiecki | angielski | rumuński | rosyjski | polski
Mechacon.Manipulator - Manipulator o regulowanej wysokości - Pozycjoner trójwymiarowy

Do obsługi stołów, stojaków obrotowych i manipulatorów można wybrać piloty ręczne (z kablem sterującym), piloty bezprzewodowe, dwupedałowe przełączniki nożne, jednopedałowe nożne przełączniki regulacyjne lub interfejsy do sterowania zewnętrznego. Alternatywnie przyciski obsługi mogą być umieszczone na szafie sterowniczej.

Prąd spawania może być dobrany w zakresie do 2.000 A i z reguły jest pobierany przewodem z wtyczką z zamknięciem bagnetowym. W urządzeniach o specjalnym przeznaczeniu płyty obrotowe wykonywane są ze stali nierdzewnej lub pokrywane gumą. Do przygotowania oferty potrzebne są dane charakterystyczne obrabianego elementu.


Manipulator
Manipulator M500 - M50.0000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 50.000 kg
Obracanie / wychylanie silnikiem elektrycznym

Manipulator o regulowanej wysokości
Manipulator o regulowanej wysokości MH500 - MH50.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 50.000 kg
Obracanie / wychylanie silnikiem elektrycznym
Podnoszenie / opuszczanie silnikiem elektrycznymza pomocą śruby trapezowej

Manipulator z dwoma ramionami obrotowymi o regulowanej wysokości z płytą czołową
Manipulator o regulowanej wysokości MHT500 - MHT50.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 50.000 kg
Obracanie / wychylanie silnikiem elektrycznym
Podnoszenie / opuszczanie silnikiem elektrycznymza pomocą śruby trapezowej

Pozycjoner trójwymiarowy
Pozycjoner trójwymiarowy 3DP500-3DP3.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 3.000 kg
Obracanie / wychylanie silnikiem elektrycznym
Podnoszenie / opuszczanie silnikiem elektrycznymza pomocą śruby trapezowej