| niemiecki | angielski | rumuński | rosyjski | polski
Mechacon.


Nota prawna

Mechacon GbR
Coesterweg 45
59494 Soest (Germany)

Tel. +49-(0)2921 - 3690 223
Fax +49-(0)2921 - 3690 428
info@mechacon.de

Zarząd:
Walter Nienaber,
mgr inż. (budowa maszyn)
Thorsten Wörster,
technik (budowa maszyn)

Rachunek bankowy:
Commerzbank AG
nr rozliczeniowy banku: 414 40018
nr rachunku: 583690300


NIP zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku VAT: DE 255 267 856

Osoby odpowiedzialne za treść niniejszej strony internetowej w rozumieniu § 6 umowy między niemieckimi krajami związkowymi dotyczącej usług medialnych: Walter Nienaber & Thorsten Wörster

Projekt i obsługa techniczna
area-d Werbeagentur, Hamm

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść strony internetowej
Niniejsza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Spółka MECHACON GbR. w żaden sposób nie ręczy za aktualność, kompletność, bezbłędność i jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec MECHACON GbR. z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z przedstawionych informacji względnie korzystaniem z błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wyłączone, o ile nie wynikają one z dowiedzionej winy umyślnej lub niedbalstwa MECHACON GbR. Spółka MECHACON GbR. wyraźnie zastrzega możliwość zmiany, uzupełniania lub usuwania udostępnionych informacji lub części stron bez uprzedzenia, a także tymczasowej lub ostatecznej rezygnacji z ich publikacji.

2. Linki i odesłania
MECHACON GbR. udostępnia linki do innych stron internetowych. MECHACON GbR. nie ponosi odpowiedzialności za strategie ochrony danych osobowych oraz treści zamieszczone na tych innych stronach internetowych, w szczególności za szkody spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z zamieszczonych tam informacji. W tym zakresie wyłączną odpowiedzialność ponoszą administratorzy tych stron.

Prawa autorskie

1. Copyright
Copyright MECHACON GbR. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie zdjęcia, grafiki, teksty i pliki zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie wynikającej z innych ustaw. Bez wyraźnej zgody MECHACON GbR. treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim.

2. Ochrona marek
O ile nie podano inaczej, wszelkie znaki firmowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione przepisami o ochronie znaków firmowych. Dotyczy to zwłaszcza marek, logotypów i symboli firmy MECHACON GbR. Znaki firmowe wykorzystane na naszej stronie internetowej i elementy składające się na design tej strony stanowią własność intelektualną firmy MECHACON GbR.

3. Informacje dotyczące licencji
Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej elementy stanowiące własność intelektualną, tj. patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, podlegają ochronie. Publikacja niniejszej strony internetowej nie jest równoznaczna z udzieleniem licencji do korzystania z własności intelektualnej firmy MECHACON GbR. lub osób trzecich.