| niemiecki | angielski | rumuński | rosyjski | polski
Mechacon.Stół przechylno-obrotowy - Poziomy stół obrotowy - Stojak obrotowy

Do obsługi stołów, stojaków obrotowych i manipulatorów można wybrać piloty ręczne (z kablem sterującym), piloty bezprzewodowe, dwupedałowe przełączniki nożne, jednopedałowe nożne przełączniki regulacyjne lub interfejsy do sterowania zewnętrznego. Alternatywnie przyciski obsługi mogą być umieszczone na szafie sterowniczej.

Prąd spawania może być dobrany w zakresie do 2.000 A i z reguły jest pobierany przewodem z wtyczką z zamknięciem bagnetowym. W urządzeniach o specjalnym przeznaczeniu płyty obrotowe wykonywane są ze stali nierdzewnej lub pokrywane gumą. Do przygotowania oferty potrzebne są dane charakterystyczne obrabianego elementu.


Stół przechylno-obrotowy
Stół przechylno-obrotowy DK500-DK50.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 50.000 kg
Prąd spawania 200A - 2.000A
Przechylanie dla obciążenia użytkowego do 3.000kg mechanicznie
Przechylanie dla obciążenia użytkowego powyżej 3.000kg hydraulicznie
Obracanie silnikiem elektrycznym

Stół przechylno-obrotowy o regulowanej wysokości
Stół przechylno-obrotowy o regulowanej wysokości DKH200-DKH50.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 200 kg - 50.000 kg
Prąd spawania 200A - 2.000A
Przechylanie dla obciążenia użytkowego do 750kg mechanicznie
Przechylanie dla obciążenia użytkowego powyżej 750kg hydraulicznie
Obracanie silnikiem elektrycznym

Stół hydrauliczny nożycowy
Stół hydrauliczny nożycowy PHT1.000-PHT5.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 1.000 kg - 5.000 kg
Prąd spawania 350A - 800A
Podnoszenie hydrauliczne
Przchył hydrauliczne
Obracanie silnikiem elektrycznym, bezstopniowy

Poziomy stół obrotowy
Poziomy stół obrotowy HDT500 - HDT200.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 200.000 kg

Stojak obrotowy
Stojak obrotowy DS500-DS200.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 200.000 kg
Obracanie silnikiem elektrycznym

Stojak obrotowy o regulowanej wysokości
Stojak obrotowy o regulowanej wysokości DSH500-DSH200.000
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 200.000 kg
Podnoszenie / opuszczanie ręcznie lub silnikiem elektrycznym za pomocą śruby trapezowej, hydraulicznie za pomocą siłowników
Obracanie silnikiem elektrycznym

Drehständer mit höhenverstellbarem Kipptisch
Stojak obrotowy do pozycjonowania i obracania kolanek rurowych (spaw obwodowy) DSHK500-DSHK5.000
Element obrabiany, kolanko DN 200-800 x 1,5xD
Wymiary płyty obrotowej według życzenia Klienta
Prędkość płyty obrotowej według życzenia Klienta
Maksymalny ciężar obrabianego elementu 500 kg - 5.000 kg
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Główna oś obrotowa napęd elektryczny
Podnoszenie / Opuszczanie napęd elektryczny za pośrednictwem śruby trapezowej
Przechylanie do przodu / do tyłu napęd elektryczny
Mocowanie elementu obrabianego ręcznie