| niemiecki | angielski | rumuński | rosyjski | polski
Mechacon.hochpräzise Positioniervorrichtung
Pozycjoner obrotowy do spawania kołnierzy rurowych (spaw obwodowy) SDV250-P400-SPF
Kołnierze, łączniki rurowe DN 20-400mm
Maksymalny ciężar elementu obrabianego 250 kg
Prędkość obrotowa szczęk według życzenia Klienta
Zakres regulacji, regulacja płynna 1:20 – 1:200
Mocowanie elementu obrabianego Uchwyt szybkomocujący z pokrętłem (spiralny uchwyt samocentrujący z czterema szczękami)
Rozstaw kłów 1.500 mm

 
Precyzyjny pozycjoner

Precyzyjny pozycjoner z pryzmatycznymi powierzchniami podporowymi i urządzeniem podnoszącym jest stosowany do obracania i pozycjonowania elementów cylindrycznych, które ze względu na duży ciężar własny nie mogą być mocowane i obracane na urządzeniach powszechnie dostępnych w handlu. Urządzenie to zostało zaprojektowane dla elementów o ciężarze do 120t. Stosuje się je we frezarkach bramowych, wiertarko-frezarkach lub wiertarkach promieniowych do nieciągłego wykańczania konturów. Pozycjonowanie polega na hydraulicznym podniesieniu elementu i jego stopniowym obracaniu za pomocą serwomechanizmu z układem regulacji ze sprzężeniem zwrotnym.


Stół z pierścieniami

Stół z pierścieniami (Röhnrad) jest stosowany do obróbki elementów posiadających krawędzie i nieposiadających ciągłych zewnętrznych powierzchni walcowych. Jest to niedrogie urządzenie do obróbki dużych i ciężkich elementów wymagających obracania w celu wykonania odpowiednich operacji roboczych. Stoły takie muszą być projektowane indywidualnie dla konkretnych elementów, ponieważ zwłaszcza sposób zamocowania i punkt ciężkości elementu mogą spowodować nieprzewidziane przemieszczenia. Stół może być dodatkowo wyposażony w obracaną ręcznie platformę montowaną na podeście.


Mobilny podest roboczy o regulowanej wysokości

Mobilny podest roboczy służący do podnoszenia osób oraz materiałów został opracowany specjalnie do produkcji kotłów wielkogabarytowych. Podest porusza się po szynach wzdłuż kotła, a jego wysokość można regulować przy pomocy dwustopniowego układu hydraulicznego. Ponadto urządzenie może obracać się wokół własnej osi, dzięki czemu platforma robocza może znajdować się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie kotła. Ze względu na różne średnice kotłów samą platformę roboczą można dodatkowo wychylić pod kątem +- 45°, co pozwala na skompensowanie różnic odległości platformy roboczej od kotła. Operator steruje podestem, stojąc na platformie roboczej. Do uruchomienia podestu roboczego wymagane jest badanie typu (Dyrektywa 2006/42/WE, Załącznik IX)!